top of page

Algemene voorwaarden inschrijven op de nieuwsbrief

Door het inschrijven op deze nieuwsbrief, geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan Saamen BV om de door mij ingevoerde persoonsgegevens (naam, e-mail adres) te verwerken. Saamen BV verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en de Algemne Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bijgehouden door Saamen BV - Koekoekstraat 6 - 3560 Lummen. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden voor informatie en marketing doeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.

Saamen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Saamen BV, zoals beschikbaar op de website.

bottom of page